Thursday, August 30, 2012

Arti warna bendera dalam balapan

Dalam balap Formula 1 (F1) atau Moto GP, terdapat bermacam-macam bendera balap yang berfungsi untuk memberi tahu pesan penting kepada para pembalap yang sedang berpacu dalam lintasan lomba. Bendera ini biasanya dikibarkan oleh para marshal di sekeliling lintasan agar dapat dilihat dengan jelas oleh para pembalap. Penggunaan bendera ini juga berlaku di dunia balap Internasional lainnya dan

No comments:

Post a Comment